Pwyllgor Cynllunio a Datblygu 2022

Cynhelir cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu mewn ffurf hybrid yn Yr Hen Lys ac ar-lein trwy gyfrwng Zoom am 7.00pm.

Mae agendâu a chofnodion y Pwyllgor i’w gweld isod:

Agendâu

222. Agenda Cynllunio 5 Ragfyr 2022

221. Agenda Cynllunio 14 Tachwedd 2022

220 Agenda Cynllunio 10 Hydref 2022

219. Agenda Cynllunio 12 o Fedi 2022  – – bu i’r cyfarfod yma ei ohurio fel awrydd o barch ac fe’i aildrefnwyd ar gyfer nos Lun 20 o Fedi 2022.

218. Agenda Cynllunio 4 o Orffennaf 2022

217. Agenda Cynllunio 13 Mehefin 2022

216. Agenda Cynllunio 3 Mai 2022 ych

216. Agenda Cynllunio 3 Mai 2022

215. Ych Agenda Cynllunio 11 Ebrill 2022 Ychwanegol

215. Agenda Cynllunio 11 Ebrill 2022

214. Agenda Cynllunio 7 Mawrth 2022

213Y. Agenda Cynllunio 7 Chwefror 2022 ychwanegol

213. Agenda Cynllunio 7 Chwefror 2022

Cofnodion

222. Cofnodion Cynllunio 5 o Ragfyr Drafft

221. Cofnodion Cynllunio 14 Tachwedd Drafft

220. Cofnodion Cynllunio 10 Hydref 2022 Drafft

219. Cofnodion Cynllunio 20 o Fedi 2022 Drafft

218. Cofnodion Cynllunio 4 o Orffennaf 2022 Drafft

Top