Clerc y Dref

Swydd Wag – Clerc y Dref a Swyddog Ariannol Cyfrifol

Graddfa – SP 26 – 32 – £32,909 – £38,296 y flwyddyn (pro rata) 30 awr yr wythnos

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth bersonau gyda chymwysterau a phrofiad priodol am y swydd uchod. Mae’r gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol.

Y dyddiad cau yw: 12.00p.m Dydd Iau, 8 o Ragfyr 2022

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal: Ddydd Gwener, 16 o Ragfyr 2022

Ffurflen Gais

Manylion Pellach: Dyletswyddau a Chyfrifoldebau, Disgrifiad Person Clerc y Dref, Crynodeb swydd Clerc y Dref a Swyddog Ariannol Gwybodaeth ychwanegol

Copi caled neu electronaidd o’r ffurflen gais a manylion pellach ar gael oddi wrth:

Clerc y Dref , Cyngor Tref Rhuthun

Yr Hen Lys, Sgwar San Pedr, RHUTHUN, LL15 1AA

Ffôn: 01824 703797 neu clerc@cyngortrefrhuthun.gov.uk

Clerc y Dref – Siân Clark

Rheolwr yr Hen Lys/Dirprwy Glerc y Dref – Kate Harcus

Cyngor Tref Rhuthun
Yr Hen Lys
Sgwâr Sant Pedr
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1AA

Ffôn: 01824 703797
E-bost: clerc@cyngortrefrhuthun.gov.uk

Top