Clerc y Dref

Clerc y Dref – Siân Clark

Rheolwr yr Hen Lys/Dirprwy Glerc y Dref – Kate Harcus

Cyngor Tref Rhuthun
Yr Hen Lys
Sgwâr Sant Pedr
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1AA

Ffôn: 01824 703797
E-bost: clerc@cyngortrefrhuthun.gov.uk

Top