Cyfarfodydd Pwyllgorau

Mae gan Gyngor Tref Rhuthun ddau Bwyllgor sef:

Y Pwyllgor Amwynderau a’r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu sydd yn cyfarfod ar yr ail ddydd Llun o’r mis fel arfer (heblaw Awst) yn dechrau am 6:45 p.m. yn Neuadd y Dref, Rhuthun

Dyddiadau cyfarfodydd:

2017
12 Mehefin
10 Gorffennaf
Awst – dim cyfarfod
11 Medi
9 Hydref
13 Tachwedd
4 Rhagfyr

Mae’r Is-bwyllgor Archwilio Ariannol yn cyfarfod bob chwarter a’r
Is-bwyllgor Cymorth Ariannol yn cyfarfod yn flynyddol ym mis Rhagfyr. Mae’r Is-bwyllgor Staffio yn cyfarfod yn flynyddol ym mis Ionawr a’r Is-bwyllgor Apêl yn cyfarfod fel a phan fo angen.

Top