Cyfarfodydd Pwyllgorau

Mae gan Gyngor Tref Rhuthun ddau Bwyllgor sef:

Y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu a’r Pwyllgor Amwynderau sydd yn cyfarfod ar ail ddydd Llun y mis fel arfer (heblaw Awst), gyda’r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu yn cyfarfod am 6:45 p.m. a’r Pwyllgor Amwynderau yn cyfarfod am 7.30pm yn Neuadd y Dref, Rhuthun

Dyddiadau cyfarfodydd:

2018
8 Ionawr
12 Chwefror
19 Mawrth
9 Ebrill
8 Mai (Nos Fawrth)
11 Mehefin
9 Gorffennaf
10 Medi
8 Hydref
12 Tachwedd
3 Rhagfyr

Mae’r Is-bwyllgor Archwilio Ariannol yn cyfarfod bob chwarter a’r
Is-bwyllgor Cymorth Ariannol yn cyfarfod yn flynyddol ym mis Rhagfyr. Mae’r Is-bwyllgor Staffio yn cyfarfod yn flynyddol ym mis Ionawr a’r Is-bwyllgor Apêl yn cyfarfod fel a phan fo angen.

Top