Cyfarfodydd Pwyllgorau

Mae gan Gyngor Tref Rhuthun ddau Bwyllgor sef:

Y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu a’r Pwyllgor Amwynderau sydd yn cyfarfod nos Lun unwaith y mis fel arfer (heblaw Awst), gyda’r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu’n cyfarfod am 7pm, a’r Pwyllgor Amwynderau’n cyfarfod am 7.30pm.

Dyddiadau cyfarfodydd

2022

10 Ionawr
7 Chwefror
7 Mawrth
11 Ebrill
3 Mai
13 Mehefin
4 Gorffennaf
Awst dim cyfarfod
12 Medi
10 Hydref
14 Tachwedd
5 Rhagfyr

Mae’r Is-bwyllgor Craffu Ariannol yn cyfarfod bob chwarter a’r
Is-bwyllgor Cymorth Ariannol yn cyfarfod yn flynyddol ym mis Rhagfyr. Mae’r Is-bwyllgor Adnoddau Dynol yn cyfarfod yn flynyddol ym mis Tachwedd a phan fo angen, a’r Is-bwyllgor Apêl yn cyfarfod fel a phan fo angen.

Top