Cyfarfodydd Pwyllgorau

Mae gan Gyngor Tref Rhuthun ddau Bwyllgor sef:

Y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu a’r Pwyllgor Amwynderau sydd yn cyfarfod ar ail ddydd Llun y mis fel arfer (heblaw Awst), gyda’r Pwyllgor Amwynderau’n cyfarfod am 7p.m. a’r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu’n cyfarfod am 8pm yn Neuadd y Dref, Rhuthun

Dyddiadau cyfarfodydd:

2019

10 Mehefin
8 Gorffennaf
9 Medi
7 Hydref
11 Tachwedd
2 Rhagfyr

Mae’r Is-bwyllgor Archwilio Ariannol yn cyfarfod bob chwarter a’r
Is-bwyllgor Cymorth Ariannol yn cyfarfod yn flynyddol ym mis Rhagfyr. Mae’r Is-bwyllgor Staffio yn cyfarfod yn flynyddol ym mis Ionawr a’r Is-bwyllgor Apêl yn cyfarfod fel a phan fo angen.

Top