Cyfarfodydd Pwyllgorau

Mae gan Gyngor Tref Rhuthun bedwar Pwyllgor sef:

Pwyllgor Amwynderau a Pwyllgor Cynllunio & Datblygu sydd yn cyfarfod ar yr ail ddydd Llun o’r mis fel arfer (heblaw Awst) yn dechrau am 6:45 p.m. yn Neuadd y Dref, Rhuthun

Dyddiadau cyfarfodydd:

2016
5 Rhagfyr

2017
9 Ionawr
13 Chwefror
13 Mawrth
10 Ebrill
2 Mai
12 Mehefin
10 Gorffennaf
Awst – dim cyfarfod
11 Medi
9 Hydref
13 Tachwedd
4 Rhagfyr

Mae’r Is-bwyllgor Archwilio Ariannol yn cyfarfod bob chwarter a’r
Is-bwyllgor Cymorth Ariannol yn cyfarfod yn flynyddol ym mis Rhagfyr.

Top