Cyfarfodydd Pwyllgorau

Mae gan Gyngor Tref Rhuthun ddau Bwyllgor sef:

Y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu a’r Pwyllgor Amwynderau sydd yn cyfarfod nos Lun unwaith y mis fel arfer (heblaw Awst), gyda’r Pwyllgor Amwynderau’n cyfarfod am 7p.m. a’r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu’n cyfarfod am 8pm yn yr Hen Lys, Sgwâr Sant Pedr, Rhuthun

Dyddiadau cyfarfodydd

2021
11 Ionawr – cyfarfod ar-lein
8 Chwefror – cyfarfod ar-lein
8 Mawrth
12 Ebrill
4 Mai – Nos Fawrth
7 Mehefin
5 Gorffennaf
13 Medi
4 Hydref
8 Tachwedd
6 Rhagfyr

Mae’r Is-bwyllgor Archwilio Ariannol yn cyfarfod bob chwarter a’r
Is-bwyllgor Cymorth Ariannol yn cyfarfod yn flynyddol ym mis Rhagfyr. Mae’r Is-bwyllgor Staffio yn cyfarfod yn flynyddol ym mis Tachwedd a phan fo angen, a’r Is-bwyllgor Apêl yn cyfarfod fel a phan fo angen.

Top