Christine Ellis

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun: 
Pwyllgor Amwynderau
Pwyllgor Rheoli’r Hen Lys
Yr Is-bwyllgor Craffu Ariannol
Yr Is-bwyllgor Apêl

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2021/22) ar:
Gweithgor y Gofeb Rhyfel

Ymlyniad gwleidyddol – Annibynnol

CYSWLLT 
Cynghorydd Christine Ellis
Holly House
11 Ffordd Llanfair
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1BU

Ffôn: 01824 704104
Ffôn symudol: 07745 087100
e-bost: ellisdownes1966@gmail.com

 

 

Top