June Derry

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:June Derry
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Is-bwyllgor Cymorth Ariannol
Is-bwyllgor Archwilio Ariannol

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2016/17) ar:
Ysgol Rhuthun

Ymlyniad gwleidyddol - Plaid Geidwadol.

CYSWLLT 
Cynghorydd June Derry
43a Stryd Clwyd
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1HH

Ffôn: 01824 704485

 

Top