Dave Snape

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun: Cllr. Dave Snape
Pwyllgor Amwynderau
Is-bwyllgor Craffu Ariannol
Is-bwyllgor Apêl

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2019/20) ar:
Pwyllgor Rheolaeth Theatr John Ambrose

Ymlyniad gwleidyddol - Annibynnol

CYSWLLT 
Cynghorydd Dave Snape
Eos Clwyd
Ffordd Llanfair
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1BY

Ffôn: 01824 707471
Ffôn symudol: 07973 832913
e-bost: dave@snapenet.co.uk

Top