Ian Lewney

Cllr Ian LewneyPwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Is-bwyllgor Cymorth Ariannol

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2016/17)  ar:
Grŵp Llywio Rhuthun
Siambr Fasnach Rhuthun
Tîm Tref Rhuthun

CYSWLLT
Cynghorydd Ian Lewney

65 Borthyn
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1NU

Ffôn: 01824 702175
ebost:  ianlewney@hotmail.com

 

Top