Ian Lewney

 Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:
Y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Is-bwyllgor Craffu Ariannol
Is-bwyllgor Apêl
Gweithgor Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2021/22) ar:
Siambr Fasnach Rhuthun

CYSWLLT
Cynghorydd Ian Lewney

50 Stryd y Rhos
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1DY

Ffôn symudol: 07486 379475
E-bost:  ianlewney@gmail.com

Top