Ian Lewney

MAER 2018/19

AB8A6638Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:
Y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu a’r Pwyllgor Amwynderau
Yr Is-bwyllgor Cymorth Ariannol, Iaith Gymraeg, Craffu Ariannol a’r
Is-bwyllgor Apêl

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2018/19) ar:
Cymdeithas Efeillio Rhuthun
Elusennau Tref Rhuthun
Grŵp Llywio Rhuthun
Tîm Tref Rhuthun

CYSWLLT
Cynghorydd Ian Lewney

50 Stryd y Rhos
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1DY

Ffôn symudol: 07486 379475
E-bost:  ianlewney@hotmail.com

 

Top