Ian Lewney

 

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun: Cllr. Ian Lewney
Y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Pwyllgor Rheoli’r Hen Lys
Is-bwyllgor Craffu Ariannol
Is-bwyllgor Apêl

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2020/21) ar:
Grŵp Llywio Rhuthun
Siambr Fasnach Rhuthun

CYSWLLT
Cynghorydd Ian Lewney

50 Stryd y Rhos
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1DY

Ffôn symudol: 07486 379475
E-bost:  ianlewney@gmail.com

 

Top