Ian Lewney

DIRPRWY FAER 2017/18

Deputy Mayor of Ruthin, Ian Lewney - DJW150517Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:
Y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu a’r Pwyllgor Amwynderau
Yr Is-bwyllgor Cymorth Ariannol, Cynllun Iaith, Archwilio Ariannol a’r
Is-bwyllgor Apêl
Grŵp Archwilio Dogfennau

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2017/18) ar:
Grŵp Llywio Rhuthun
Siambr Fasnach Rhuthun
Tîm Tref Rhuthun

CYSWLLT
Cynghorydd Ian Lewney

50 Stryd y Rhos
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1DY

Ffôn symudol: 07486 379475
E-bost:  ianlewney@hotmail.com

 

Top