Cymorth Ariannol

Mae croeso i grwpiau a sefydliadau yn Rhuthun wneud cais am gymorth ariannol gan Gyngor Tref Rhuthun. Ni ellir rhoi cymorth ariannol i unigolion.

Ceir rhagor o fanylion yn y nodiadau canllaw isod.

Top