Cyfarfod Blynyddol

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Cyngor Tref Rhuthun nos Lun,        10 Mai 2021 trwy gyfrwng Zoom, gyda’r Maer yn ymddeol, y Cynghorydd Gavin Harris, y Maer newydd, y Cynghorydd Heather Williams a’r Dirprwy Faer newydd, y Cynghorydd Menna Jones, yn yr Hen Lys.

image7

 

 

 

 

Top