Cyfarfod Blynyddol

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Cyngor Tref Rhuthun nos Lun, 16 o Fai 2022 yn Yr Hen Lys.  Y Cynghorydd Menna Jones yw Maer Tref Rhuthun am 2022/23 gyda’r Cynghorydd Anne Roberts yn Ddirprwy Faer.

Top