Cofnodion Cyngor 2022

I weld Cofnodion diweddaraf  cyfarfodydd y Cyngor Tref, cliciwch ar y dyddiad perthnasol isod i lawr lwytho dogfen .pdf.

Gellir edrych ar y ddogfen drwy Adobe Reader (lawrlwythwr rhad ac am ddim).

Mae nodyn ffurfiol o’r cyfarfod (fel arfer y cofnodion drafft) yn cael eu cyhoeddi ar y wefan o fewn saith diwrnod o’r cyfarfod a’r cofnodion terfynol yn cael eu cyhoeddi ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo gan y Cyngor Tref yn y cyfarfod dilynol.

220. Cyfnodion Cyngor 26 Medi 2022 (Drafft)

219. Cyfnodion Cyngor 11 Gorffennaf 2022

218. Cyfnodion Cyngor 4 Gorffennaf 2022

217. Cofnodion 20 Mehefin 2022

216. Cofnodion 23 Mai 2022

215. Cofnodion 25 Ebrill 2022

214.-Cofnodion-21-o-Fawrth-2022-1

213. Cofnodion CTR Chwefror 2022

212. Cofnodion Cyngor Tref Rhuthun 24 o Ionawr 2022

Top