Cofnodion Cyngor 2022

I weld Cofnodion diweddaraf  cyfarfodydd y Cyngor Tref, cliciwch ar y dyddiad perthnasol isod i lawr lwytho dogfen .pdf.

Gellir edrych ar y ddogfen drwy Adobe Reader (lawrlwythwr rhad ac am ddim).

Mae nodyn ffurfiol o’r cyfarfod (fel arfer y cofnodion drafft) yn cael eu cyhoeddi ar y wefan o fewn saith diwrnod o’r cyfarfod a’r cofnodion terfynol yn cael eu cyhoeddi ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo gan y Cyngor Tref yn y cyfarfod dilynol.

224. Cofnodion Cyngor 19 Ragfyr 2022 DRAFFT

223. Cofnodion Cyngor 28 Tachwedd 2022 DRAFFT

221. Cofnodion Cyngor 24 Hydref 2022 DRAFFT

220. Cofnodion Cyngor 26 Medi 2022

219. Cofnodion Cyngor 11 Gorffennaf 2022

218. Cofnodion Cyngor 4 Gorffennaf 2022

217. Cofnodion 20 Mehefin 2022

216. Cofnodion 23 Mai 2022

215. Cofnodion 25 Ebrill 2022

214.-Cofnodion-21-o-Fawrth-2022-1

213. Cofnodion CTR Chwefror 2022

212. Cofnodion Cyngor Tref Rhuthun 24 o Ionawr 2022

Top