Pwerau Brys

Paragraff allan o ddogfen Rheolau Sefydlog Cyngor Tref Rhuthun  

46. Gelwir cyfarfod y Pwyllgor Pwerau Brys ym mis Awst, os oes angen, i ymdrin â materion, ar ran y Cyngor, oherwydd rhyw reswm brys neu bwysig, na ellir ymdrin â’r mater dan ddarpariaeth Cyfarfodydd Anghyffredin nac aros am gyfarfod wedi’i amserlennu neu lle byddai Cyfarfod Arbennig o’r Cyngor yn amhriodol.

Top