Cynghorwyr Tref

Mae’r Cyngor Tref  yn cynnwys pymtheg Cynghorydd a Chlerc y Dref.

Gallwch gysylltu â nhw gan ddefnyddio’r rhif teliffon neu gyfeiriad e-bost a ddangosir ar eu tudalennau unigol.

Cyngor Tref Mai 2014

Top