Cynghorwyr Tref

Mae’r Cyngor Tref  yn cynnwys pymtheg Cynghorydd, Clerc y Dref a Rheolwr yr Hen Lys / Dirprwy Glerc y Dref.

Mae croeso i chi gysylltu â nhw gan ddefnyddio’r rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost a ddangosir ar eu tudalennau unigol.

Top