Cynghorwyr Tref

AB8A6703Mae’r Cyngor Tref  yn cynnwys pymtheg Cynghorydd a Chlerc y Dref.

 

 

Gallwch gysylltu â nhw gan ddefnyddio’r rhif teliffon neu gyfeiriad e-bost a ddangosir ar eu tudalennau unigol.   AB8A6269

Top