Gavin Harris

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:

Pwyllgor Amwynderau, Pwyllgor Rheoli’r Hen Lys,
yr Is-bwyllgor Adnoddau Dynol a’r Gweithgor Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2021-22)  ar:
Panel Archwilio Safleoedd Cyngor Sir Ddinbych
Partneriaeth Cyrchfan Sir Ddinbych

CYSWLLT
Cynghorydd Gavin Harris
Manorhaus
10 Stryd y Ffynnon
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1AH

Ffôn: 01824 704830
ebost: gavin.harris@me.com

Top