Elisabeth Culshaw

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:Elisabeth Culshaw
Pwyllgor Amwynderau;
Is-bwyllgor Archwilio Ariannol

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2016/17)  ar:
Cymdeithas Sioe Rhuthun
Pwyllgor Rheolaeth Canolfan Awelon
Pwyllgor Rheoli Theatr John Ambrose
Siambr Fasnach Rhuthun

Ymlyniad gwleiddyol – Ceidwadwyr

CYSWLLT
Cynghorydd Elisabeth Culshaw
10a Llys y Berllan
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1PJ

Ffôn: 01824 707103
ebost: elisabethculshaw@gmail.com

Top