Gavin Harris

MAER 2019-20

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun: Cyng. Gavin Harris
Pwyllgor Amwynderau;
Y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu a’r Pwyllgor Amwynderau
Yr Is-bwyllgor Cymorth Ariannol, Iaith Gymraeg, Craffu Ariannol a’r Is-bwyllgor Staffio

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2019/20)  ar:
Cymdeithas Efeillio Rhuthun
Elusennau Tref Rhuthun          Panel Archwilio Safleoedd Cyngor Sir Ddinbych
Grŵp Llywio Rhuthun

CYSWLLT
Cynghorydd Gavin Harris
Manorhaus
10 Stryd y Ffynnon
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1AH

Ffôn: 01824 704830
ebost: gavin.harris@me.com

Top