Gavin Harris

DIRPRWY FAER 2018/19

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:AB8A6672
Pwyllgor Amwynderau;
Y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu a’r Pwyllgor Amwynderau
Yr Is-bwyllgor Cymorth Ariannol, Iaith Gymraeg, Craffu Ariannol a’r Is-bwyllgor Apêl

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2018/19)  ar:
Banc Bwyd Rhuthun
Panel Archwilio Safleoedd Cyngor Sir Ddinbych
Grŵp Llywio Rhuthun
Tîm Tref Rhuthun

CYSWLLT
Cynghorydd Gavin Harris
Manorhaus
10 Stryd y Ffynnon
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1AH

Ffôn: 01824 704830
ebost: gavin.harris@me.com

Top