Gavin Harris

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:Ruthin Town Councillors_-15
Pwyllgor Amwynderau;
Is-bwyllgor Cymorth Ariannol
Is-bwyllgor Apêl

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2017/18)  ar:
Banc Bwyd Rhuthun
Panel Archwilio Safleoedd Cyngor Sir Ddinbych
Cyfeillion Cae Ddôl
Tîm Tref Rhuthun

CYSWLLT
Cynghorydd Gavin Harris
Manorhaus
10 Stryd y Ffynnon
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1AH

Ffôn: 01824 704830
ebost: gavin.harris@me.com

Top