Ethan Jones

Cllr Ethan JonesPwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:         
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Pwyllgor Dwyieithrwydd
Pwyllgor Adnoddau Dynol

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2021/22) ar:
Cymdeithas Efeillio Rhuthun

Ymlyniad gwleidyddol – Plaid Cymru

CYSWLLT:
Cynghorydd Ethan Jones 
Pennant
Bryn Goodman
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1EL

Ffôn symudol: 07794 334769
e-bost: CllrEthan.Jones@outlook.com

Top