Keiran Allsopp-Robson

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:Cllr. Keiran Allsopp-Robson
Pwyllgor Amwynderau
Is-bwyllgor Cymorth Ariannol
Is-bwyllgor Apêl

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2019/20) ar:
Corff Llywodraethu Ysgol Stryd y Rhos                                              Cymdeithas Cynghorau Lleol Gogledd a Chanolbarth Cymru  Grŵp Llywio Rhuthun

Ymlyniad gwleidyddol – Annibynnol

CYSWLLT:
Cynghorydd Keiran
Allsopp-Robson

Fflat 2 Gweld Mynydd
Stryd y Farchnad
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1AW

Ffôn: 01824 704583
Ffôn symudol: 07771 800841
e-bost: arobsonrtc@gmail.com

Top