Bob Costain

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:Bob Costain
Pwyllgor Amwynderau
Is-bwyllgor Cymorth Ariannol

Ymlyniad gwleidyddol – Ceidwadwr

CYSWLLT:
Cynghorydd Bob Costain
The Bungalow
Castell Rhuthun
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 2NU

Ffôn symudol : 07798 914 721
ebost: bob@bobcostain.com

Top