Heather Williams

Cllr. Heather WilliamsDIRPRWY FAER 2019-20 Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:
Pwyllgor Amwynderau;
Y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu a’r Pwyllgor Amwynderau
Yr Is-bwyllgor Cymorth Ariannol, Iaith Gymraeg, Craffu Ariannol a’r Is-bwyllgor Apêl

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2019/20) ar:
Cyngor Sir Ddinbych – Panel Archwilio Safleoedd
Pwyllgor Rheoli Canolfan Awelon

Ymlyniad gwleidyddol – Annibynnol

CYSWLLT
Cynghorydd Heather Williams
Lenton House
Ffordd yr Wyddgrug
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1SL

Ffôn: 01824 704998
Ffôn symudol: 07979 677811
ebost: htnw@btinternet.com

Top