Heather Williams

Ruthin Town Councillors_-22Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:
Pwyllgor Cynllunio
Is-bwyllgor Apêl

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2017/18) ar:
Grŵp Cyfeillion Cae Ddôl
Pwyllgor Rheoli Canolfan Awelon
Ruthin School

Ymlyniad gwleidyddol – Annibynnol

CYSWLLT
Cynghorydd Heather Williams
Lenton House
Ffordd yr Wyddgrug
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1SL

Ffôn: 01824 704998
Ffôn symudol: 07979 677811
ebost: htnw@btinternet.com

Top