Heather Williams

Cllr. Heather WilliamsDIRPRWY FAER 2019-20  a 2020-21

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:
Pwyllgor Amwynderau
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Pwyllgor Rheoli’r Hen Lys
Pwyllgor y Gymraeg
Yr Is-bwyllgor Cymorth Ariannol, Craffu Ariannol a’r Is-bwyllgor Apêl

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2020/21) ar:
Cyngor Sir Ddinbych – Panel Archwilio Safleoedd
Partneriaeth Cyrchfan Sir Ddinbych
Pwyllgor Sioe Rhuthun

Ymlyniad gwleidyddol – Annibynnol

CYSWLLT
Cynghorydd Heather Williams
Lenton House
Ffordd yr Wyddgrug
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1SL

Ffôn: 01824 704998
Ffôn symudol: 07979 677811
ebost: htnw@btinternet.com

Top