Heather Williams

Cllr Heather WilliamsPwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:
Pwyllgor Cynllunio
Is-bwyllgor Archwilio Ariannol

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2016/17) ar:
Grŵp Cyfeillion Cae Ddôl.

Ymlyniad gwleidyddol – Annibynnol

CYSWLLT
Cynghorydd Heather Williams
Lenton House
Ffordd yr Wyddgrug
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1SL

Ffôn: 01824 704998
ebost: htnw@btinternet.com

Top