Heather Williams

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:
Pwyllgor Amwynderau
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Pwyllgor Rheoli’r Hen Lys
Pwyllgor Dwyieithrwydd
Is-bwyllgor Cymorth Ariannol Is-bwyllgor Craffu Ariannol a’r Is-bwyllgor Adnoddau Dynol
Grwp Dinesydd Da

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2021/22) ar:
Cymdeithas Efeillio Rhuthun
Elusennau Tref Rhuthun
Cyngor Sir Ddinbych – Panel Archwilio Safleoedd
Partneriaeth Cyrchfan Sir Ddinbych
Pwyllgor Sioe Rhuthun
Gweithgor y Gofeb Rhyfel

Ymlyniad gwleidyddol – Annibynnol

CYSWLLT
Cynghorydd Heather Williams
Lenton House
Ffordd yr Wyddgrug
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1SL

Ffôn: 01824 704998
Ffôn symudol: 07979 677811
ebost: htnw@btinternet.com

Top