Rhuthun – Tref sy’n Croesawu Bysiau Moethus

Bu Cyngor Tref Rhuthun yn arwain ar yr ymdrech i gydnabod y dref fel un sy’n croesawu bysiau moethus. Cyflwynwyd tystysgrif i’r Cyngor Tref gan John Pockett, Cyfarwyddwr Cymru y Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr (CPT), ar 25 Ebrill 2019,  y tro cyntaf i’r gydnabyddiaeth gael ei rhoi i dref yn Sir Ddinbych.

safe_image

 

 

 

 

Mwy o fanylion yma:

https://visitruthin.wales/cy/gwybodaeth-am-rhuthun

Top