Swydd – Dirprwy Glerc / Rheolwr Canolbwynt y Dre

Mae Cyngor Tref Rhuthun am benodi Dirprwy Glerc y Dref / Rheolwr Canolbwynt y Dref.  Swydd rhan amser yw hon a nodir y manylion yn y disgrifiad swydd isod. Os oes gennych chi ddidordeb, dylid llenwi a dychwelyd y ffurflen gais erbyn hanner dydd ddydd Mawrth, 30 Ebrill 2019, os gwelwch yn dda.

 

 

 

Top