Gwobr Dinesydd Da / Person Ifanc / Grŵp Cymunedol y Flwyddyn 2018

Diolch yn fawr iawn i’r rhai ohonoch chi wnaeth enwebu unigolion sydd wedi bod yn weithgar yn Rhuthun ar gyfer Gwobr Dinesydd Da a Gwobr Person Ifanc y Flwyddyn 2018, ac ar gyfer y categori newydd eleni, Grŵp Cymunedol y Flwyddyn, i gydnabod ymdrechion criw o bobl er budd y dref.

Bydd y gwobrau’n cael eu cyflwyno yng Nghyfarfod Blynyddol Cyngor Tref Rhuthun nos Lun, 14 Mai 2018.

 

 

Top