Gwobr Dinesydd Da / Person Ifanc / Grŵp Cymunedol y Flwyddyn 2018

Cyflwynwyd Gwobr Person Ifanc y Flwyddyn a  Grŵp Cymunedol y Flwyddyn yng Nghyfarfod Blynyddol Cyngor Tref Rhuthun nos Lun, 14 Mai 2018.

Enillydd y wobr i Berson Ifanc y Flwyddyn oedd Huw Wynne Jones, AB8A6391disgybl yn Ysgol Brynhyfryd sy’n rhagori ym myd athletau a chwaraeon, yn ogystal â bod yn ymroddgar iawn gyda gwaith codi arian a chefnogi elusennau.

 Cyflwynwyd y wobr Grŵp Cymunedol y Flwyddyn i Gymdeithas Panto Rhuthun, am fod yn griw mor weithgar sy’n rhoi cyfle i bobAB8A6392 oedran gymryd rhan, ar y llwyfan neu’r tu ôl i’r llwyfan.

Top