Dinesydd Da / Person Ifanc / Grwp Cymunedol y Flwyddyn 2020

Yn sgîl y cyfyngiadau Coronafeirws Covid-19 cyfredol ni fu’n bosibl i’r Panel Dinesydd Da gyfarfod i drafod enwebiadau, a gohiriwyd y Cyfarfod Blynyddol a oedd i’w gynnal ar 11 Mai 2020. 
Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei gyhoeddi unwaith y bydd dyddiad diwygiedig wedi ei bennu ar gyfer Cyfarfod Blynyddol Cyngor Tref Rhuthun. 

Top