Gwobr Dinesydd Da / Person Ifanc / Grŵp Cymunedol y Flwyddyn 2018

Dyma eich cyfle i enwebu unigolion sydd wedi bod yn weithgar yn Rhuthun ar gyfer Gwobr Dinesydd Da a Gwobr Person Ifanc y Flwyddyn 2018.

Ychwanegwyd categori newydd eleni hefyd, sef Grŵp Cymunedol y Flwyddyn, i gydnabod ymdrechion criw o bobl er budd y dref.

Rhaid llenwi a dychwelyd ffurflenni enwebu erbyn 23 Mawrth 2018 os gwelwch yn dda.

Dylid eu hanfon i clerc@cyngortrefrhuthun.gov.uk neu at Glerc y Dref, Swyddfa Cyngor Tref Rhuthun, Neuadd y Dref, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1AS.

 

 

Top