Dinesydd Da / Person Ifanc / Grwp Cymunedol y Flwyddyn 2019

Cyflwynwyd Gwobr Dinesydd Da y Flwyddyn, Person Ifanc y Flwyddyn a  Grŵp Cymunedol y Flwyddyn yng Nghyfarfod Blynyddol Cyngor Tref Rhuthun nos Lun, 13 Mai 2019.

Enillydd y wobr Dinesydd Da 2019 oedd Mrs Sylvia Hughes am ei gwaith diflino gydag Urdd Cyfeillion Ysbyty Rhuthun ers 1964 a’i gwaith gydag Age Concern Rhuthun a gwau eitemau i’r digartref a siop elusen Byddin yr Iachawdwriaeth.ruthin town council agm 2019 (18)

Roedd cyd-enillwyr  y wobr i Berson Ifanc y Flwyddyn eleni, sef Erin Gwyn a Ceri Wynne Jones, disgyblion Blwyddyn 12 yn Ysgol Brynhyfryd sy’n gwirfoddoli yn Awelon.

 Cyflwynwyd y wobr Grŵp Cymunedol y Flwyddyn i Ymlaen Rhuthun, am eu gwaith yn trefnu Carnifal Rhuthun, cystadleuaeth bwganod brain a’r farchnad Nadolig a’r orymdaith goleuadau ar y sgwâr, ymlith digwyddiadau eraill.  ruthin town council agm 2019 (20)

Top