Croeso

Ffurfiwyd Cyngor Tref Rhuthun yn dilyn ail-drefnu llywodraeth leol yn 1974. Mae’r Cyngor Tref yn cynnwys pymtheg Cynghorydd a Chlerc y Dref.

AB8A6478AB8A6597AB8A6703Y Maer am y Flwyddyn Ddinesig 2018 – 2019 yw’r Cynghorydd Ian Lewney a’r Dirprwy Faer yw’r Cynghorydd Gavin Harris.

Gallwch gysylltu efo nhw drwy ddefnyddio’r rhif ffôn neu’r e-bost isod neu gan ddefnyddio’r cyfeiriad canlynol ar gyfer post arferol:

Clerc y Dref
Cyngor Tref Rhuthun
Ffordd Wynnstay
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1AS

Ffôn / Ffacs: 01824 703797
E-bost: clerc@cyngortrefrhuthun.gov.uk

 

 

 

 

 

Top