Croeso

MAE’R CYNGOR TREF WEDI PENDERFYNU, YN DILYN Y CYNGOR DIWEDDARAF YNGHYLCH CORONAFEIRWS      COVID-19, NA FYDD YN CYNNAL CYFARFODYDD NES YR HYSBYSIR YN WAHANOL

Neges gan y Maer:

Ffurfiwyd Cyngor Tref Rhuthun yn dilyn ail-drefnu llywodraeth leol yn 1974. Mae’r Cyngor Tref yn cynnwys pymtheg Cynghorydd a Chlerc y Dref. ruthin town council agm 2019 (27)

Y Maer am y Flwyddyn Ddinesig 2019 – 2020 yw’r Cynghorydd Gavin Harris a’r Dirprwy Faer yw’r Cynghorydd Heather Williams . Cllr. Heather Williams

Gallwch gysylltu efo nhw drwy ddefnyddio’r rhif ffôn neu’r e-bost isod neu gan ddefnyddio’r cyfeiriad canlynol ar gyfer post arferol:

Clerc y Dref
Cyngor Tref Rhuthun
Ffordd Wynnstay
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1AS

Ffôn / Ffacs: 01824 703797
E-bost: clerc@cyngortrefrhuthun.gov.uk

Aelodau CTRhuthun

 

 

 

 

 

Top