Croeso

Penderfynodd y Cyngor Tref ar 16 Mawrth 2020, yn dilyn y cyngor diweddaraf ynghylch Coronafeirws Covid-19, na fydd yn cynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb nes yr hysbysir yn wahanol.

Ffurfiwyd Cyngor Tref Rhuthun yn dilyn ail-drefnu llywodraeth leol yn 1974. Mae’r Cyngor Tref yn cynnwys pymtheg Cynghorydd, Clerc y Dref a Rheolwr yr Hen Lys/Dirprwy Glerc y Dref.

Y Maer am y Flwyddyn Ddinesig 2021 – 2022 yw’rimage6 Cynghorydd Heather Williams a’r Dirprwy Faer yw’r Cynghorydd Menna Jones .

Gallwch gysylltu efo nhw drwy ddefnyddio’r rhif ffôn neu’r e-bost isod neu gan ddefnyddio’r cyfeiriad canlynol ar gyfer post arferol:

Clerc y Dref
Cyngor Tref Rhuthun
Yr Hen Lys
Sgwâr Sant Pedr
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1AA

Ffôn / Ffacs: 01824 703797
E-bost: clerc@cyngortrefrhuthun.gov.uk

Top