Croeso

PENDERFYNODD Y CYNGOR TREF AR 16 MAWRTH 2020, YN DILYN Y CYNGOR DIWEDDARAF YNGHYLCH CORONAFEIRWS COVID-19, NA FYDD YN CYNNAL CYFARFODYDD WYNEB YN WYNEB NES YR HYSBYSIR YN WAHANOL

Bellach mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rheoliadau sy’n caniatáu i Gynghorau Tref a Chymuned gynnal cyfarfodydd o bell a bydd Cyngor Tref Rhuthun yn gweithredu’n unol â’r rheoliadau hyn:SUB-LD13142 – Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020

Ffurfiwyd Cyngor Tref Rhuthun yn dilyn ail-drefnu llywodraeth leol yn 1974. Mae’r Cyngor Tref yn cynnwys pymtheg Cynghorydd a Chlerc y Dref.

ruthin town council agm 2019 (27)

Y Maer am y Flwyddyn Ddinesig 2019 – 2020 yw’r Cynghorydd Gavin Harris a’r Dirprwy Faer yw’r Cynghorydd Heather Williams .  Penderfynodd y Cyngor ymestyn eu cyfnod yn y swydd tan fis Mai 2021.Cllr. Heather Williams

Gallwch gysylltu efo nhw drwy ddefnyddio’r rhif ffôn neu’r e-bost isod neu gan ddefnyddio’r cyfeiriad canlynol ar gyfer post arferol:

Clerc y Dref
Cyngor Tref Rhuthun
Yr Hen Lys
Sgwâr Sant Pedr
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1AA

Ffôn / Ffacs: 01824 703797
E-bost: clerc@cyngortrefrhuthun.gov.uk

Aelodau CTRhuthun

 

 

 

 

 

Top