Jabez Andrew Oakes

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Jabez Andrew OakesIs-bwyllgor Apêl

Ymlyniad gwleidyddol – Y Blaid Lafur

CYSWLLT:
Cynghorydd Jabez Andrew Oakes
19 Heol y Parc
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1NB

Ffôn symudol: 07949 490211
ebost: jabezaoakes@hotmail.co.uk

 

Top