Rosie Hughes

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:AB8A6640
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Is-bwyllgor Apêl
Grŵp Archwilio Dogfennau

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2018/19) ar:
Elusennau Tref Rhuthun

CYSWLLT:
Cynghorydd Rosie Hughes
Bod Erw
Pont y Bedol
Llanrhaeadr
DINBYCH
Sir Ddinbych
LL16 4NF

Ffôn symudol: 07789 255 635
ebost: rbhm@hotmail.co.uk

 

Top