Jabez Andrew Oakes

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Cllr. Jabez OakesIs-bwyllgor Craffu Ariannol Grwp Archwilio Dogfennau      Is-bwyllgor Apêl

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2019/20)  ar:
Banc Bwyd Rhuthun
Siambr Fasnach Rhuthun

Ymlyniad gwleidyddol – Y Blaid Lafur

CYSWLLT:
Cynghorydd Jabez Andrew Oakes
19 Heol y Parc
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1NB

Ffôn symudol: 07949 490211
ebost: jabezaoakes@hotmail.co.uk

 

Top