Rosie Hughes

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:Ruthin Town Councillors_-20
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Is-bwyllgor Apêl
Grŵp Archwilio Dogfennau

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2017/18) ar:
Elusennau Tref Rhuthun
Grŵp Cyfeillion Cae Ddôl
Pwyllgor Rheoli Canolfan Awelon
Siambr Fasnach Rhuthun

CYSWLLT:
Cynghorydd Rosie Hughes
Llifon
Stryd Llanrhydd
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1PP

Ffôn symudol: 07789 255 635
ebost: rbhm@hotmail.co.uk

 

Top