Jabez Andrew Redfern Oakes

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Is-bwyllgor Craffu Ariannol
Is-bwyllgor Cymorth Ariannol
Grwp Archwilio Dogfennau
Is-bwyllgor Apêl
Gweithgor Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2021/22)  ar:
Banc Bwyd Rhuthun
Siambr Fasnach Rhuthun
Gwylio Tafarnau Rhuthun

Ymlyniad gwleidyddol – Y Blaid Lafur

CYSWLLT:
Cynghorydd Jabez Andrew Redfern Oakes
Cil y Groeslwyd Bach
Ffordd Corwen
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 2NT

Ffôn symudol: 07949 490211
ebost: jabezaoakes@hotmail.co.uk

Top