Rosie Hughes

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:Rosie Hughes-Moseley
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Grŵp Archwilio Dogfennau

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2016/17)  ar:
Elusennau Tref Rhuthun
Grŵp Cyfeillion  Cae Ddôl
Gwarchod Busnes Rhuthun

Ymlyniad gwleidyddol – Annibynnol

CYSWLLT:
Cynghorydd Rosie Hughes
Llifon
Stryd Llanrhydd
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1PP

Ffôn: 01824 705764
Ffôn symudol: 07789 255 635
ebost: rbhm@hotmail.co.uk

 

Top