Anne Roberts

Anne Roberts

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:
Pwyllgor Amwynderau

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2016/17)  ar:
Banc Bwyd Rhuthun
Cymdeithas Cynghorau Lleol Gogledd a Chanolbarth Cymru
Cyngor Sir Ddinbych – Panel Archwilio Safleoedd
Drysau Agored Rhuthun    

Tim Tref Rhuthun
Ymlaen Rhuthun

Ymlyniad gwleidyddol – Ceidwadwyr Cymreig

CYSWLLT
Cynghorydd Anne Roberts M.B.E.
27 Porth y Dre
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1LL

Ffôn: 01824 704472
ebost: anne.roberts275@btinternet.com

Top