Anne Roberts

Pwyllgorau Cyngor Tref RhuthunCllr. Anne Roberts
Pwyllgor Amwynderau
Is-bwyllgor Craffu Ariannol
Is-bwyllgor Staffio

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2019/20) ar:
Drysau Agored Rhuthun
Grŵp Llywio Rhuthun

Ymlaen Rhuthun

Ymlyniad gwleidyddol – Ceidwadwyr Cymreig

CYSWLLT
Cynghorydd Anne Roberts M.B.E.
27 Porth y Dre
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1LL

Ffôn: 01824 704472
ebost: anne.roberts275@btinternet.com

Top