Anne Roberts

Dirprwy Faer 2022/23

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun
Pwyllgor Amwynderau
Pwyllgor Rheoli’r Hen Lys
Is-bwyllgor Craffu Ariannol
Is-bwyllgor Adnoddau Dynol
Grwp Dinesydd Da

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2021/22) ar:
Drysau Agored Rhuthun
Ymlaen Rhuthun                
Urdd Cyfeillion Ysbyty Rhuthun
Pwyllgor Adfer Cloc y Dref

Ymlyniad gwleidyddol – Ceidwadwyr Cymreig

CYSWLLT
Cynghorydd Anne Roberts M.B.E.
27 Porth y Dre
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1LL

Ffôn: 01824 704472
ebost: anne.roberts275@btinternet.com

Top