Cyfarfodydd

Mae’r Cyngor llawn yn cyfarfod unwaith bob mis (heblaw am fis Awst) a Chyfarfod Blynyddol ym mis Mai.

Cynhelir y cyfarfodydd yn siambr Cyngor Sir Ddinbych yn Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun.

ruthin town council agm 2019 (1)

Top