Cyfarfodydd

MAE’R CYNGOR TREF WEDI PENDERFYNU, YN DILYN Y CYNGOR DIWEDDARAF YNGHYLCH CORONAFEIRWS      COVID-19, NA FYDD YN CYNNAL CYFARFODYDD NES YR HYSBYSIR YN WAHANOL

Yn arferol, ae’r Cyngor llawn yn cyfarfod unwaith bob mis (heblaw am fis Awst) a Chyfarfod Blynyddol ym mis Mai.

Cynhelir y cyfarfodydd yn yr Hen Lys, Sgwâr Sant Pedr, Rhuthun.

ruthin town council agm 2019 (1)

Top