Cyfarfodydd

MAE’R CYNGOR TREF WEDI PENDERFYNU, YN DILYN Y CYNGOR DIWEDDARAF YNGHYLCH CORONAFEIRWS      COVID-19, NA FYDD YN CYNNAL CYFARFODYDD WYNEB YN WYNEB NES YR HYSBYSIR YN WAHANOL

Yn arferol, mae’r Cyngor llawn yn cyfarfod unwaith bob mis (heblaw am fis Awst) a Chyfarfod Blynyddol ym mis Mai.

Cynhelir cyfarfodydd trwy gyfrwng fideo gynadledda Zoom nes bydd llacio’r cyfyngiadau Covid-19 yn caniatáu cyfarofod yn yr Hen Lys, Sgwâr Sant Pedr, Rhuthun, eto.

 

Top