Cyfarfodydd

Mae cyfarfodydd y Cyngor Tref yn cael eu cynnal mewn ffyrf hybrid sef cyfarfod yn Yr Hen Lys, Sgwâr Sant Pedr, Rhuthun  (wybeb yn wyneb) ac arlein ar Zoom ar yr yn adeg.

Yn arferol, mae’r Cyngor llawn yn cyfarfod unwaith bob mis (heblaw am fis Awst) a Chyfarfod Blynyddol ym mis Mai.

Dyddiadau cyfarfodydd y Cyngor Llawn (i’w cynnal am 7.00p.m oni nodi’r yn wahannol)

2022 

26 o Fedi 2022

24 o Hydref 2022

28 o Dachwedd 2022

19 o Ragfyr 2022

2023

23 Ionawr

20 Chwefror

20 Mawrth

24 Ebrill

15 Mai (Cyfarfod Blynyddol)

22 Mai

19 Mehefin

17 Gorffennaf

Awst – dim cyfarfod

25 Medi

23 Hydref

20 Tachwedd

18 Rhagfyr

Top