Stephen Beach

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun: Cllr. Stephen Beach
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Pwyllgor Iaith Gymraeg
Is-bwyllgor Staffio
Grŵp Archwilio Dogfennau

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2020/21) ar:
Cymdeithas Cynghorau Lleol Gogledd a Chanolbarth Cymru
Cyngor Sir Ddinbych – Panel Archwilio Safleoedd
Grŵp Llywio Rhuthun
Gŵyl Rhuthun
Ymlaen Rhuthun
Corff Llywodraethu Ysgol Stryd y Rhos

Ymlyniad gwleidyddol – Annibynnol

CYSWLLT
Cynghorydd Stephen Beach
9 Cae Seren
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1PF

Ffôn: 01824 308325
Ffôn Symudol: 0778 9827 800
ebost: sbeach2010@live.com

Top