Stephen Beach

Stephen BeachPwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Is-bwyllgor Cynllun Iaith

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2016 /17) ar:
Corff Llywodraethol Ysgol Stryd y Rhos
Cyngor Sir Ddinbych – Panel Archwilio Safleoedd
Grŵp Llywio Rhuthun
Gŵyl Rhuthun
Ymlaen Rhuthun

Ymlyniad gwleidyddol – Annibynnol

CYSWLLT
Cynghorydd Stephen Beach
9 Cae Seren
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1PF

Ffôn: 01824 308325
Ffôn Symudol: 0778 9827 800
ebost: sbeach2010@live.com

Top