Stephen Beach

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:
Pwyllgor Amwynder
Pwyllgor Dwyieithrwydd
Is-bwyllgor Adnoddau Dynol
Grŵp Archwilio Dogfennau

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2021/22) ar:
Cymdeithas Cynghorau Lleol Gogledd a Chanolbarth Cymru
Cyngor Sir Ddinbych – Panel Archwilio Safleoedd
Gŵyl Rhuthun
Ymlaen Rhuthun
Corff Llywodraethu Ysgol Stryd y Rhos

Ymlyniad gwleidyddol – Annibynnol

CYSWLLT
Cynghorydd Stephen Beach
9 Cae Seren
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1PF

Ffôn: 01824 308325
Ffôn Symudol: 0778 9827 800
ebost: sbeach2010@live.com

Top