Cyfrifon Blynyddol

Yn sgîl cyfyngiadau Coronafeirws Covid-19 bydd oedi cyn cyhoeddi’r Cyfrifon Blynyddol yn diweddu 31 Mawrth 2020 a’r cyfnod Gweithredu Hawliau Etholwyr, fel yr eglurir yn yr hysbysiad isod.

I weld cyfrifon diweddaraf  Cyngor Tref Rhuthun, cliciwch ar y linc perthnasol isod i lawr lwytho dogfen .pdf.

Gellir edrych ar y ddogfen drwy Adobe Reader

Top