Cyfarfodydd Arferol

Mae Cyngor Tref Rhuthun yn cyfarfod ar y pedwerydd Nos Lun o’r mis fel arfer (heblaw am fis Awst) a Chyfarfod Blynyddol ym mis Mai.

Cynhelir y cyfarfodydd yn siambr Cyngor Sir Ddinbych yn Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, yn dechrau am 7:00 o’r gloch.

Dyddiadau Cyfarfodydd:

2019

23 Ebrill (nos Fawrth)
20 Mai
17 Mehefin
15 Gorffennaf
23 Medi
21 Hydref
25 Tachwedd
16 Rhagfyr

Top