Cyfarfodydd Arferol

Mae cyfarfodydd y Cyngor Tref yn cael eu cynnal mewn ffyrf hybrid sef cyfarfod yn Yr Hen Lys, Sgwâr Sant Pedr, Rhuthun  (wybeb yn wyneb) ac arlein ar Zoom ar yr yn adeg.

Yn arferol, mae’r Cyngor llawn yn cyfarfod unwaith bob mis (heblaw am fis Awst) a Chyfarfod Blynyddol ym mis Mai.

Dyddiadau cyfarfodydd y Cyngor Llawn (i’w cynnal am 7.00p.m oni nodi’r yn wahannol)

2022 

26 o Fedi 2022

24 o Hydref 2022

28 o Dachwedd 2022

19 o Ragfyr 2022

2023

23 Ionawr 2023

20 Chwefror 2023

20 Mawrth 2023

24 Ebrill 2023

15 Mai 2023 (Cyfarfod Blynyddol)

22 Mai 2023

19 Mehefin 2023

17 Gorffennaf 2023

Awst – dim cyfarfod

25 Medi 2023

23 Hydref 2023

20 Tachwedd 2023

18 Rhagfyr 2023

Top