Cyfarfodydd Arferol

MAE’R CYNGOR TREF WEDI PENDERFYNU, YN DILYN Y CYNGOR DIWEDDARAF YNGHYLCH CORONAFEIRWS      COVID-19, NA FYDD YN CYNNAL CYFARFODYDD WYNEB YN WYNEB NES YR HYSBYSIR YN WAHANOL

Yn arferol, mae Cyngor Tref Rhuthun yn cyfarfod unwaith y mis ar Nos Lun (heblaw am fis Awst) ynghyd â Chyfarfod Blynyddol ym mis Mai.

Cynhelir y cyfarfodydd trwy gyfrwng fideo gynadleddau Zoom ar hyn o bryd, nes bydd llacio cyfyngiadau Covid-19 yn caniatáu cyfarfod yn yr Hen Lys, Sgwâr Sant Pedr, Rhuthun, unwaith eto. Mae’r cyfarfodydd yn dechrau am 7:00 o’r gloch.

Dyddiadau Cyfarfodydd:

2022

24 Ionawr
21 Chwefror
21 Mawrth
25 Ebrill
16 Mai (Cyfarfod Blynyddol)
23 Mai
20 Mehefin
11 Gorffennaf
Awst dim cyfarfod
26 Medi
24 Hydref
28 Tachwedd
19 Rhagfyr

Top