Cyfarfodydd Arferol

Mae Cyngor Tref Rhuthun yn cyfarfod ar y pedwerydd Nos Lun o’r mis fel arfer (heblaw am fis Awst) a Chyfarfod Blynyddol ym mis Mai.

Cynhelir y cyfarfodydd yn siambr Cyngor Sir Ddinbych yn Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, yn dechrau am 7:00 o’r gloch.

Dyddiadau Cyfarfodydd:

2018

22 Ionawr
26 Chwefror
26 Mawrth
23 Ebrill
14 Mai – Cyfarfod Blynyddol
21 Mai
18 Mehefin
16 Gorffennaf
24 Medi
22 Hydref
26 Tachwedd
17 Rhagfyr

Top