Cyfarfodydd Arferol

Mae Cyngor Tref Rhuthun yn cyfarfod ar y pedwerydd Nos Lun o’r mis fel arfer (heblaw am fis Awst) a Chyfarfod Blynyddol ym mis Mai.

Cynhelir y cyfarfodydd yn siambr Cyngor Sir Ddinbych yn Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, yn dechrau am 7:00 o’r gloch.

Dyddiadau Cyfarfodydd:

2017

19 Mehefin
17 Gorffennaf
Awst – dim cyfarfod
25 Medi
23 Hydref
27 Tachwedd
18 Rhagfyr

Top