Cyfarfodydd Arferol

MAE’R CYNGOR TREF WEDI PENDERFYNU, YN DILYN Y CYNGOR DIWEDDARAF YNGHYLCH CORONAFEIRWS      COVID-19, NA FYDD YN CYNNAL CYFARFODYDD WYNEB YN WYNEB NES YR HYSBYSIR YN WAHANOL

Yn arferol, mae Cyngor Tref Rhuthun yn cyfarfod unwaith y mis ar Nos Lun (heblaw am fis Awst) ynghyd â Chyfarfod Blynyddol ym mis Mai.

Cynhelir y cyfarfodydd trwy gyfrwng fideo gynadleddau Zoom ar hyn o bryd, nes bydd llacio cyfyngiadau Covid-19 yn caniatáu cyfarfod yn yr Hen Lys, Sgwâr Sant Pedr, Rhuthun, unwaith eto. Mae’r cyfarfodydd yn dechrau am 7:00 o’r gloch.

Dyddiadau Cyfarfodydd:

2021

21 Mehefin
12 Gorffennaf
27 Medi
18 Hydref
22 Tachwedd
13 Rhagfyr

Top