Hysbysiad o Gyfethol – Cymuned Rhuthun

Mae Cyngor Tref Rhuthun yn bwriadu cyfethol un aelod i’r sedd wag sy’n bodoli.

Mae un sedd wag yn bodoli ar Gyngor Tref Rhuthun a’r bwriad yw i gyfethol UN aelod i lenwi’r sedd.

Mae’r hysbyseb wedi ei atodi a gwahoddir ceisiadau gan unigolion sydd yn gymwys i wasanaethu fel Cynghorydd. Dylid gyflwyno ceisiadau i Glerc y Cyngor, Yr Hen Lys, Sgwar San Pedr, Rhuthun, LL15 1AA neu drwy ebost clerc@cyngortrefrhuthun.gov.uk erbyn 12.00p.m Ddydd Iau, 22 o Fedi 2022.

Mae’r hysbyseb isod yn amlinellu’r holl wybodaeth berthnasol.

Hefyd, er gwybodaeth mae’r ddogfen ‘Canllaw’r Cynghorydd Da – Ar gyfer Cynghorwyr Cymuned a Thref’ a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru wedi ei atodi.

Os hoffech rhagor o wybodaeth ynghylch rol Cynghorydd Tref, cysylltwch â Siân Clark, Clerc Cyngor Tref Rhuthun at clerc@cyngortrefrhuthun.gov.uk neu 01824 703797.

Top