Menna E Jones

DIRPRWY FAER 2021-22

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthunimage6
Pwyllgor Amwynderau
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Pwyllgor Rheoli’r Hen Lys
Pwyllgor Dwyieithrwydd
Is-bwyllgor Cymorth Ariannol
Is-bwyllgor Craffu Ariannol
Is-bwyllgor Apêl
Grwp Dinesydd Da

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2021/22) ar:
Banc Bwyd Rhuthun
Corff Llywodraethu Ysgol Pen Barras
Gweithgor y Gofeb Rhyfel

Ymlyniad gwleidyddol – Plaid Cymru – The Party of Wales

CYSWLLT
Cynghorydd Menna E Jones
Erw Fair
7 Tan y Castell
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1DQ

Ffôn: 01824 704350
Ffôn symudol: 07526 654821
ebost: morfuddmenna@boyns.cymru

Top