Menna Eluned Jones

Pwyllgorau Cyngor Tref RhuthunRuthin Town Councillors_-19
Pwyllgor Amwynderau
Is-bwyllgor Craffu Ariannol
Is-bwyllgor Apêl

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2019/20) ar:
Banc Bwyd Rhuthun
Corff Llywodraethu Ysgol Pen Barras                                            Pwyllgor Ymgynghorol Llys Marchan

Ymlyniad gwleidyddol – Plaid Cymru – The Party of Wales

CYSWLLT
Cynghorydd Menna Eluned Jones
Erw Fair
7 Tan y Castell
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1DQ

Ffôn: 01824 704350
Ffôn symudol: 07526 654821
ebost: morfuddmenna@boyns.cymru

Top