Menna Eluned Jones

Pwyllgorau Cyngor Tref RhuthunMenna Jones
Pwyllgor Amwynderau
Is-bwyllgor Cynllun Iaith

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2016/17) ar:
Banc Bwyd Rhuthun
Corff Llywodraethol Ysgol Borthyn
Pwyllgor Ymgynghorol Llys Marchan

Ymlyniad gwleidyddol – Plaid Cymru – The Party of Wales

CYSWLLT
Cyngorydd Menna Eluned Jones
Erw Fair
7 Tan y Castell
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1DQ

Ffôn: 01824 704350
ebost: morfuddmenna@boyns.net

Top