Canlyniadau is-etholiad 15 Ebrill 2021

Llongyfarchiadau  i

Christine Helen Ellis
ac
Ethan Jones

ar eu hetholiad yn aelodau Cyngor Tref Rhuthun.

Rhagor o fanylion am ganlyniadau’r etholiad isod:

https://moderngov.denbighshire.gov.uk/mgElectionAreaResults.aspx?ID=465&RPID=13835529&LLL=1

 

Top