John Wynne Hughes

AB8A6682Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun: 
Pwyllgor Amwynderau
Pwyllgor Rheoli’r Hen Lys
Is-bwyllgor Cymorth Ariannol
Is-bwyllgor Apêl
Gweithgor Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2021/22) ar
:
Elusennau Tref Rhuthun
Corff Llywodraethu Ysgol Borthyn
Pwyllgor Rheoli Theatr John Ambrose

CYSWLLT

Cynghorydd John Wynne Hughes
63 Haulfryn
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1HD

Ffôn symudol: 07961 022327
ebost: Johnwynnehughes@outlook.com

Top