John Wynne Hughes

AB8A6682Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:  Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Is-bwyllgor Craffu Ariannol
Is-bwyllgor Apêl

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2019/20) ar:
Elusennau Tref Rhuthun

CYSWLLT

Cynghorydd John Wynne Hughes
63 Haulfryn
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1HD

Ffôn symudol: 07961 022327
ebost: Johnwynnehughes@outlook.com

Top