Geraint H. Woolford

MAER TREF RHUTHUN 2016/2017

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:Geraint Woolford
Pwyllgor Amwynderau
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Y tri Is-bwyllgor a’r Grŵp Archwilio Dogfennau

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2016/17) ar:
Cymdeithas Efeillio Rhuthun
Elusennau Tref Rhuthun
Grŵp Llywio Rhuthun
Gŵyl Rhuthun
Tîm Tref Rhuthun

Ymlyniad gwleidyddol – Plaid Geidwadol

CYSWLLT
Cynghorydd Geraint Woolford
23 Bro Deg
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1YQ

Ffôn: 01824 702180
Ffôn symudol: 07875 851 562
ebost: geraintwoolford@yahoo.co.uk

Top