Geraint H. Woolford

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:Ruthin Town Councillors_-24
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Is-bwyllgor Cymorth Ariannol
Is-bwyllgor Staffio

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2017/18) ar:
Cymdeithas Sioe Rhuthun

Ymlyniad gwleidyddol – Annibynnol

CYSWLLT
Cynghorydd Geraint Woolford
23 Bro Deg
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1YQ

Ffôn: 01824 702180
Ffôn symudol: 07875 851 562
ebost: geraintwoolford@yahoo.co.uk

Top