Rachel Lewington

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:
Pwyllgor Amwynderau
Pwyllgor Rheoli’r Hen Lys
Is-Bwyllgor Craffu Ariannol
Is-Bwyllgor Apel

Ymlyniad gwleidyddol – Plaid Cymru – The Party of Wales

CYSWLLT
Cynghorydd Rachel Lewington
North Lodge
Llanfair Dyffryn Clwyd
Rhuthun
LL15 2UH

Ffôn:  01824 702232
Ffôn Symudol: 07931 604988
E-bost: RJLewington@hotmail.com

Top