John Wynne Hughes

AB8A6682Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun: 
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Pwyllgor Rheoli’r Hen Lys
Is-bwyllgor Cymorth Ariannol
Is-bwyllgor Apêl

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2020/21) ar:
Elusennau Tref Rhuthun
Corff Llywodraethu Ysgol Borthyn

CYSWLLT

Cynghorydd John Wynne Hughes
63 Haulfryn
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1HD

Ffôn symudol: 07961 022327
ebost: Johnwynnehughes@outlook.com

Top