Mike Van Der Eijk

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun: 20200318_143945
Pwyllgor Amwynderau
Pwyllgor Dwyieithrwydd
Is-bwyllgor Apêl

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2021/22) ar:
Pwyllgor Rheoli Theatr John Ambrose

Ymlyniad gwleidyddol – Llafur

CYSWLLT
Cynghorydd Mike van der Eijk
42 The Park
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1PW

Ffôn: 01824 703883
Ffôn symudol: 07976 410593
Ebost: mikevandereijk1112@btinternet.com

 

 

Top