Emrys Wynne

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:Emrys Wynne
Pwyllgor Amwynderau

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2016/17) ar:
Cymdeithas Cynghorau Lleol Gogledd a Chanolbarth Cymru
Pwyllgor Rheoli Theatr  John Ambrose

Ymlyniad gwleidyddol – Plaid Cymru – The Party of Wales

CYSWLLT
Cynghorydd Emrys Wynne
Rhos Goch
81 Erw Goch
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1RS

Ffôn: 01824 704772
ebost: emrys2@talktalk.net

Top