Emrys Wynne

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:Ruthin Town Councillors_-17
Pwyllgor Amwynderau
Pwyllgor Iaith Gymraeg
Is-bwyllgor Staffio

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2019/20) ar:
Corff Llywodraethu Ysgol Borthyn
Pwyllgor Rheoli Theatr John Ambrose

Ymlyniad gwleidyddol – Plaid Cymru – The Party of Wales

CYSWLLT
Cynghorydd Emrys Wynne
Rhos Goch
81 Erw Goch
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1RS

Ffôn: 01824 704772
Ffôn symudol: 07976 410593
ebost: emrys81@btinternet.com

Top