Robert Owen-Ellis

Pwyllgorau Cyngor Tref RhuthunAB8A6685:
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Pwyllgor Iaith Gymraeg
Is-bwyllgor Craffu Ariannol
Is-bwyllgor Staffio
Grŵp Archwilio Dogfennau

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2020/21) ar:
Banc Bwyd Rhuthun
Cyngor Sir Ddinbych – Panel Archwilio Safleoedd
Grŵp Llywio Rhuthun
Menter Iaith Sir Ddinbych

Ymlyniad gwleiddol - Annibynol

CYSWLLT:
Cynghorydd Robert Owen-Ellis
53 Maes Cantaba
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1YP

Ffôn: 01824 705612
Ffôn symudol: 07811 195438
ebost: robertowenellis@sky.com

Top