Robert Owen-Ellis

Pwyllgorau Cyngor Tref RhuthunRobert Owen-Ellis:
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Is-bwyllgor Cynllun iaith              Grŵp Archwilio Dogfennau

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2016/ 17) ar:
Banc Bwyd Rhuthun
Corff Llywodraethol Ysgol Pen Barras
Cyngor Sir Ddinbych – Panel Archwilio Safleoedd
Grŵp Llywio Rhuthun
Menter Iaith Sir Ddinbych

Ymlyniad gwleiddol - Annibynol

CYSWLLT:
Cynghorydd Robert Owen-Ellis
53 Maes Cantaba
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1YP

Ffôn: 01824 705612
ebost: robertowenellis@sky.com

Top