Ifan Wyn

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun: Cyng. Ifan Wyn
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Pwyllgor Dwyieithrwydd
Is-bwyllgor Apêl
Gweithgor Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2021/22) ar:
Cymdeithas Efeillio Rhuthun
Pwyllgor Rheoli Theatr John Ambrose

CYSWLLT
Cynghorydd Ifan Wyn
Wernant
47 Bro Deg
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1YQ

Ffôn: 01824 704447
Ffôn symudol: 07595 900765
E-bost: ifanwyn1i@outlook.com

Top