Simeon Glyn Jones

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:Simeon Jones
Pwyllgor Amwynderau

Ymlyniad gwleidyddol –Annibynnol

CYSWLLT
Cynghorydd Simeon Glyn Jones
Kenleigh
Stryd Prior
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1LT

Ffôn: 01824 705823

Top