Ken Hawkins

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:Ruthin Town Councillors_-23
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Grŵp Archwilio Dogfennau
Is-bwyllgor Apêl

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2017/18) ar:
Pwyllgor Rheoli Theatr John Ambrose

Ymlyniad gwleidyddol – Annibynnol

CYSWLLT
Cynghorydd Ken Hawkins
50 Erw Goch
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1RS

Ffôn: 01824 703745
Ffôn symudol: 07773 517848
ebost:  kenhawkins93@outlook.com

Top