Ken Hawkins

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:Ken Hawkins
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Grŵp Archwilio Dogfennau

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2016/17) ar:
Pwyllgor Rheoli Theatr John Ambrose

Ymlyniad gwleidyddol – Annibynnol

CYSWLLT
Cynghorydd Ken Hawkins
50 Erw Goch
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1RS

Ffôn: 01824 703745
ebost:  kenhawkins@yahoo.co.uk

Top