Ken Hawkins

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun:AB8A6667
Pwyllgor Cynllunio a Datblygu
Grŵp Archwilio Dogfennau
Is-bwyllgor Apêl

Ymlyniad gwleidyddol – Annibynnol

CYSWLLT
Cynghorydd Ken Hawkins
50 Erw Goch
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1RS

Ffôn: 01824 703745
Ffôn symudol: 07773 517848
ebost:  kenhawkins93@outlook.com

Top