Jim Bryan

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun: AB8A6690
Y Pwyllgor Amwynderau
Pwyllgor Rheoli’r Hen Lys
Is-bwyllgor Adnoddau Dynol

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2021/22) ar:
Cymdeithas Cynghorau Lleol Gogledd a Chanolbarth Cymru
Gŵyl  Rhuthun
Pwyllgor Adfer Cloc y Dref
Gweithgor y Gofeb Rhyfel

Ymlyniad gwleidyddol – Annibynnol

CYSWLLT
Cynghorydd Jim Bryan
13 Trem Menlli
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1RH

Ffôn: 07810 438776
ebost: bryanjim914@gmail.com

Top