Jim Bryan

MAER TREF RHUTHUN 2017/2018

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun: 
Y Pwyllgor Amwynderau a’r Pwyllgor Cynllunio a DatblyguRuthin Mayor Jim Bryan - DJW150517
Yr Is-bwyllgor Cymorth Ariannol, Cynllun Iaith, Archwilio Ariannol a’r Is-bwyllgor Staffio
Grŵp Archwilio Dogfennau

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2017/18) ar:
Cymdeithas Efeillio Rhuthun
Elusennau Tref Rhuthun
Grŵp Llywio Rhuthun
Gŵyl  Rhuthun
Pwyllgor Rheolaeth Canolfan Awelon
Tîm Tref Rhuthun

Ymlyniad gwleidyddol – Annibynnol

CYSWLLT
Cynghorydd Jim Bryan
13 Trem Menlli
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1RH

Ffôn: 01824 702956
ebost: jimbryan@talktalk.net

Top