James Andrew Bryan

DIRPRWY FAER TREF RHUTHUN 2016/2017

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun: 
Pwyllgor Amwynderau                                                                                           Pwyllgor Cynllunio a DatblyguJames Bryan
Y tri Is-bwyllgor a’r Grŵp Archwilio Dogfennau

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2016/17) ar:
Cymdeithas Efeillio Rhuthun Grŵp Llywio Rhuthun Gŵyl  Rhuthun
Pwyllgor Rheolaeth Canolfan Awelon

Ymlyniad gwleidyddol – Annibynnol

CYSWLLT
Cynghorydd James Bryan
13 Trem Menlli
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1RH

Ffôn: 01824 702956
ebost: jimbryan@talktalk.net

Top