Jim Bryan

Pwyllgorau Cyngor Tref Rhuthun: AB8A6690
Y Pwyllgor Amwynderau
Yr Is-bwyllgor Cymorth Ariannol,  a’r Is-bwyllgor Staffio

Cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun (2019/20) ar:
Gŵyl  Rhuthun
Cymdeithas Sioe Rhuthun

Ymlyniad gwleidyddol – Annibynnol

CYSWLLT
Cynghorydd Jim Bryan
13 Trem Menlli
RHUTHUN
Sir Ddinbych
LL15 1RH

Ffôn: 01824 702956
ebost: jimbryan@talktalk.net

Top